Informácie k letnej príprave P + MŽ (2.-5.ročník)

PRÍPRAVKA A MLADŠÍ ŽIACI (2. – 5. ročník)

Tréner letnej prípravy: Mgr. Lukáš Plešavský

Kontakt: lukas.plesavsky@gmail.com, 0905526942

Rozpis letnej prípravy:

Začiatok: 9.5.2017, 15.00, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

9.5.2017 po tréningu je naplánované stretnutie s rodičmi;

ŠPP prebieha podľa platného rozvrhu hodín.

Pondelok: voľno

Utorok: 7.05 ŠPP, 15.00 -16.30 ZŠ MRŠ*

Streda: 15.00 – 16.30, Zimný štadión**

Štvrtok: 14.00 -15.30 ZŠ MRŠ*

Piatok: 7.05 ŠPP ZŠ MRŠ*

Priniesť:

*obuv a oblečenie na tréning v telocvični/na ihrisku, švihadlo

**hokejka, rukavice, golfová loptička (prípadne podľa pokynov trénera)

Doplňujúce informácie k letnej príprave:

1. Na začiatku letnej prípravy budú realizované stretnutia s rodičmi.

2. Tréneri sú oboznámení s výsledkami vyšetrení žiakov ŠHT u telovýchovnej lekárky MUDr. Gáfrikovej, tieto výsledky obdržia rodičia na stretnutí s rodičmi.

3. Rodičia žiakov 4. ročníka budú oboznamení aj s výsledkami psychodiagnostického vyšetrenia CPPPaP v rámci prijímacieho konania do bežnej triedy so ŠPP pre školský rok 2017/2018 ZŠ M. R. Štefánika Lučenec.

4. Výbor HC Lučenec na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 rozhodol, že letná príprava bude spoplatnená nasledovne:

škôlkári – 3. ročník: 5€/mesačne

4.ročník – dorast: 10€/mesačne

Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti trénerom alebo vložiť na účet klubu IBAN:SK7909000000000059331250 ĎAKUJEME!

Informácie k letnej príprave DORAST

INFORMÁCIE K LETNEJ PRÍPRAVE – DORAST – 8. ročník – ˃

Tréner letnej prípravy: Mgr. Marek Pentka
Kontakt: judozv@gmail.com, 0917923166

Rozpis letnej prípravy:
Začiatok letnej prípravy: 2.5.2017, 14.30, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
ŠPP pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ M.R.Štefánika prebieha podľa platného rozvrhu.

Pondelok: 14.30 – 15.45, multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/ priehrada
Utorok: 14.30 – 15.45, multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/ priehrada
Streda: voľno
Štvrtok: 14.30 – 15.45, Multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/priehrada
Piatok: 14.30 – 15.45, Multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/priehrada

Ciele kondičných tréningov: kondičná príprava, práca na rýchlosti a frekvencii, práca na dynamike a na sile horných končatín a dolných končatín, práca na psychike hráčov.

Doplňujúce Informácie k letnej príprave:
1. Na začiatku letnej prípravy budú realizované stretnutia s rodičmi.
2. Tréneri sú oboznámení s výsledkami vyšetrení žiakov ŠHT u telovýchovnej lekárky MUDr. Gáfrikovej, tieto výsledky obdržia rodičia na stretnutí s rodičmi.

3.     Výbor HC Lučenec na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 rozhodol, že letná príprava bude spoplatnená nasledovne:
škôlkári – 3. ročník: 5€/mesačne
4.ročník – dorast: 10€/mesačne

Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti trénerom alebo vložiť na účet klubu IBAN:SK7909000000000059331250 ĎAKUJEME!

Hokejový turnaj Valašské Meziřičí

Na záver sezóny sa mladí hráči HC Lučenec zúčastnili v dňoch 29. – 31. 3. 2017  medzinárodného turnaja v Českej republike vo Valašskom Meziříčí. Turnaj bol určený pre vekovú kategóriu hokejistov 2005 a mladších. Tento turnaj je jedným z troch podujatí projektu tzv. Európskeho Hokejového Kráľovstva, do ktorého sa zapája aj HC Lučenec (SVK), Valašské Meziříčí (CZE), Dunajujvaros (HUN)).

Vo veľmi náročnom programe mladí hokejisti odohrali v troch dňoch 9 zápasov a s bilanciou 2 výhry 1 remíza a 6 prehier sme obsadili konečné 8. miesto. Zápasy boli vyrovnané, avšak dôležitú úlohu v zápasoch zohrávali skúsenosti z medzinárodných zápasov. Od začiatku sezóny hráči urobili veľký pokrok a hneď po jej ukončení sa začali pripravovať na tú nasledujúcu.

Za podporu ďakujeme REDOX s.r.o., Spodstav s.r.o. a Peter Andil.

Lukáš Plešavský

valašské meziřičí

Výkonný výbor informuje

HC Lučenec si do 31. mája 2016 nesplnil povinnosť zverejniť minuté finančné prostriedky získané z 2% od FO a PO a z tohto dôvodu mu bola udelená sankcia – OZ HC Lučenec nemôže byť poberateľom 2% pre rok 2017.

Ak máte možnosť urobiť opravné daňové priznanie a venovať HC Lučenec 2% Vašich daní alebo v prípade otázok, kontaktujte ZŠ M. R. Štefánika Lučenec 047/4333648, hockeyclublc@gmail.com.

Detská tour Petra Sagana v Lučenci

1.apríla 2017 odštartovala v Mestskom parku v Lučenci Detská tour Petra Sagana, jej 1. kolo. V spolupráci s Mestom Lučenec, NovoCK Trial a ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci sa v rámci sprievodných aktivít ZŠ M. R. Štefánika prezentoval aj HC Lučenec.

Počas celodennej športovej aktivity sa deťom venovali naši dorastenci Martin Mihalčák, Daniel Adamove, Filip Knapec, Matej Spišiak. Daniel s Martinom si vyskúšali zároveň rolu maskota Saganka a úlohu zvládli vynikajúco. Ďakujeme chalanom!

Klub vyhodnotil sezónu 2016/2017

23. marca 2017 sa na Zimnom štadióne v Lučenci uskutočnilo vyhodnotenie hokejovej sezóny 2016/2017. Ing. Miroslav Barcaj, prezident klubu, sa poďakoval hráčom, trénerom, vedúcim družstiev, bývalému vedeniu a samozrejme rodičom za hokejovú sezónu, ktorú HC Lučenec úctyhodne ukončil.
Je potrebné spomenúť, že klub zvládol hokejovú sezónu v 1. lige a po prvý raz si odohrali svoju sezónu dorastenci. Je to vzácna skúsenosť, ako hovorí vedúci družstva dorastencov, Jozef Vrábeľ: Vybrali sme sa do boja s chlapcami absolútne mladými a napriek tomu sme veľakrát potrápili aj favoritov. Do budúcej sezóny však vstúpime so skúsenosťami, ktoré sme ako nováčik v tejto súťaži získali a verím, že ich vieme využiť v náš prospech a myslieť tak na lepšie umiestnenia.“
Na slávnostnom ocenení vyhodnotili tréneri jednotlivých kategórií úroveň svojich družstiev. Za predprípravku Bc. Róbert Imrovič, za mladších žiakov Mgr. Lukáš Plešavský, za starších žiakov Mgr. Jakub Škantár a za dorast Marián Gallo. Tréneri sami dobre poznajú kvality svojich hráčov a snažia sa ich čo najviac motivovať k najvyšším športovým a tímových výkonom, osobnostnému rastu, prístupu k tréningovému procesu a účasti na zápasoch a turnajoch. Na základe ich návrhu vedenie klubu ocenilo všetkých hráčov medailou a diplomov, ale v kategórii starších žiakov a dorastencov boli ocenení hráči za svoje kvality aj individuálne:
7.ročník – starší žiaci: Žigmund Zöld – najproduktívnejší hráč, František Ridzoň – najlepší nahrávač
8.ročník – starší žiaci: Dávid Burdilák – najproduktívnejší hráč, Marek Lalík – najlepší nahrávač
Dorastenci –  Ladislav György – najproduktívnejší hráč, Jakub Vrábeľ – najlepší brankár, Matej Debnár – najlepší obranca
Poďakovanie za zvládnutú sezónu vyjadrujeme trénerom ako aj všetkým vedúcim družstiev: Kataríne Kuklovej, Jozefovi Lalíkovi, Jozefovi Vrábľovi, Františkovi Ridzoňovi, Jánovi Juraštíkovi a Radovi Činčurovi.
Za pomoc a podporu ďakujeme rodičom a starým rodičom, ktorí veria hokeju v Lučenci a svoje deti v tejto oblasti podporujú. Za celoročnú podporu ďakujeme Mestu Lučenec, SPOOL a.s., sponzorom a všetkým, ktorí klubu v akejkoľvek forme pomáhajú.
Slávnostné vyhodnotenie sezóny 2016/2017 podporili: ZŠ M. R. Štefánika, Demi šport – Peter Koreň, Union poisťovňa, RETRO LC s.r.o., Parapetrol a.s.