Informácie k letnej príprave P + MŽ (2.-5.ročník)

PRÍPRAVKA A MLADŠÍ ŽIACI (2. – 5. ročník)

Tréner letnej prípravy: Mgr. Lukáš Plešavský

Kontakt: lukas.plesavsky@gmail.com, 0905526942

Rozpis letnej prípravy:

Začiatok: 9.5.2017, 15.00, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

9.5.2017 po tréningu je naplánované stretnutie s rodičmi;

ŠPP prebieha podľa platného rozvrhu hodín.

Pondelok: voľno

Utorok: 7.05 ŠPP, 15.00 -16.30 ZŠ MRŠ*

Streda: 15.00 – 16.30, Zimný štadión**

Štvrtok: 14.00 -15.30 ZŠ MRŠ*

Piatok: 7.05 ŠPP ZŠ MRŠ*

Priniesť:

*obuv a oblečenie na tréning v telocvični/na ihrisku, švihadlo

**hokejka, rukavice, golfová loptička (prípadne podľa pokynov trénera)

Doplňujúce informácie k letnej príprave:

1. Na začiatku letnej prípravy budú realizované stretnutia s rodičmi.

2. Tréneri sú oboznámení s výsledkami vyšetrení žiakov ŠHT u telovýchovnej lekárky MUDr. Gáfrikovej, tieto výsledky obdržia rodičia na stretnutí s rodičmi.

3. Rodičia žiakov 4. ročníka budú oboznamení aj s výsledkami psychodiagnostického vyšetrenia CPPPaP v rámci prijímacieho konania do bežnej triedy so ŠPP pre školský rok 2017/2018 ZŠ M. R. Štefánika Lučenec.

4. Výbor HC Lučenec na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 rozhodol, že letná príprava bude spoplatnená nasledovne:

škôlkári – 3. ročník: 5€/mesačne

4.ročník – dorast: 10€/mesačne

Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti trénerom alebo vložiť na účet klubu IBAN:SK7909000000000059331250 ĎAKUJEME!

Informácie k letnej príprave DORAST

INFORMÁCIE K LETNEJ PRÍPRAVE – DORAST – 8. ročník – ˃

Tréner letnej prípravy: Mgr. Marek Pentka
Kontakt: judozv@gmail.com, 0917923166

Rozpis letnej prípravy:
Začiatok letnej prípravy: 2.5.2017, 14.30, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
ŠPP pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ M.R.Štefánika prebieha podľa platného rozvrhu.

Pondelok: 14.30 – 15.45, multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/ priehrada
Utorok: 14.30 – 15.45, multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/ priehrada
Streda: voľno
Štvrtok: 14.30 – 15.45, Multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/priehrada
Piatok: 14.30 – 15.45, Multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/priehrada

Ciele kondičných tréningov: kondičná príprava, práca na rýchlosti a frekvencii, práca na dynamike a na sile horných končatín a dolných končatín, práca na psychike hráčov.

Doplňujúce Informácie k letnej príprave:
1. Na začiatku letnej prípravy budú realizované stretnutia s rodičmi.
2. Tréneri sú oboznámení s výsledkami vyšetrení žiakov ŠHT u telovýchovnej lekárky MUDr. Gáfrikovej, tieto výsledky obdržia rodičia na stretnutí s rodičmi.

3.     Výbor HC Lučenec na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 rozhodol, že letná príprava bude spoplatnená nasledovne:
škôlkári – 3. ročník: 5€/mesačne
4.ročník – dorast: 10€/mesačne

Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti trénerom alebo vložiť na účet klubu IBAN:SK7909000000000059331250 ĎAKUJEME!