Informácie k letnej príprave – predprípravka

Tréner letnej prípravy: Mgr. Ján Rešovský
Kontakt: resovsky.jan@gmail.com
Rozpis letnej prípravy:
Začiatok: 2.5.2017, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
Utorok: 17:00 – 18:30, ZŠ MRŠ*
Štvrtok: 17:00 – 18:30, ZŠ MRŠ*
Informácie k letnej príprave:
1.      Na začiatku letnej prípravy budú realizované stretnutia s rodičmi.
2.      Výbor HC Lučenec na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 rozhodol, že letná príprava bude spoplatnená nasledovne:
škôlkári – 3. ročník: 5€/mesačne, 4.ročník – dorast: 10€/mesačne
Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti trénerom alebo vložiť na účet klubu IBAN:SK7909000000000059331250

Informácie k letnej príprave 6. – 7. ročník

Tréner letnej prípravy: Mgr. Jakub Škantár, jakubskantar@gmail.com
Rozpis letnej prípravy:
Utorok: 15:00 – 16:30, ZŠ MRŠ*
Streda: 15:00 – 16:30, ZŠ MRŠ*/Zimný štadión
Piatok: 14:00 – 15:30, ZŠ MRŠ*
Priniesť: *obuv a oblečenie na tréning v telocvični/na ihrisku, švihadlo, **hokejka, rukavice, golfová loptička (prípadne podľa pokynov trénera)
Informácie k letnej príprave:
  1. Na začiatku letnej prípravy budú realizované stretnutia s rodičmi.
  2. Tréneri sú oboznámení s výsledkami vyšetrení žiakov ŠHT u telovýchovnej lekárky MUDr. Gáfrikovej, tieto výsledky obdržia rodičia na stretnutí s rodičmi.
  3. Výbor HC Lučenec na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 rozhodol, že letná príprava bude spoplatnená nasledovne:
škôlkári – 3. ročník: 5€/mesačne
4.ročník – dorast: 10€/mesačne
Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti trénerom alebo vložiť na účet klubu IBAN:SK7909000000000059331250