Šatňa pre mladších žiakov pripravená!

Posledné augustové dni sme zabezpečili vymaľovanie šatne mladších žiakov firmou Spodstav, s.r.o. Za pomoc ďakujeme Jaroslavovi Spodniakovi! Sme veľmi radi, že 1. septembra 2017 sa skvelá hokejová rodina z kategórie mladších žiakov spojila a prišla poriadiť šatňu po maľovaní! Veľmi pekne ďakujeme rodine Hrubíkovej, Kálmanovej, Čánikovej, Melicherovej, Vajkovej, Talánovej a ďakujeme aj K. Kuklovej za zorganizovanie brigády!