Poďakovanie

Ďakujeme rodičom, chlapcom, vedúcemu družstva J. Vrábeľovi a trénerovi M. Gallovi z kategórie dorastencov za zorganizovanie brigády na zimnom štadióne.

Zároveň ďakujeme rodičom, ktorí si našli čas a prišli pomôcť pri robení čiar.