Zo školy na zimák

 

V rámci vzájomnej spolupráce s UMB Hockey team a podpory projektu Zo školy na zimák, edícia základné školy, organizujeme prezentačno – športovú exkurziu do Banskej Bystrice pre žiakov 7.,8.,9.ročníka a dorastencov

ZO ŠKOLY NA ZIMÁK

Cieľ: podpora duálnej kariéry

Dátum: 5.12.2017 /utorok/

Miesto: Zimný štadión Banská Bystrica

Odchod: 10.00 Parkovisko pri SPŠS O. Winklera v Lučenci

Program:

12.00 – začiatok podujatia – prezentačné stánky záujmových organizácií, centier voľného času, gymnázií a stredných škôl pôsobiacich v regióne

12.30 – hokejový zápas UMB Hockey team – Shields Olomouc

17.00 – návrat – Parkovisko pri SPŠS  O. Winklera v Lučenci

 Poplatky:

  • autobusovú dopravu (SAD Lučenec) hradí ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci a HC Lučenec
  • poplatok za vstup 1€/osobu

ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci zabezpečí pedagogický dozor. Žiak si so sebou berie kartičku poistenca a hokejový dres!

Záväzný záujem je potrebné nahlásiť do 28.11.2017 na gabriela.alacova@gmail.com alebo judozv@gmail.com (Mgr. M. Pentka)

http://www.umbhockey.sk/home.php