Zo školy na zimák – prezentačné podujatie UMB Hockey team

5. decembra 2017 sa naši chlapci zúčastnili podujatia Zo školy na zimák, edícia základné školy v Banskej Bystrici. Prostredníctvom tohto projektu, chce UMB Hockey team mládeži prezentovať myšlienku spojenia štúdia na vysokej škole a hrania hokeja, spojenie kariéry a športovania. Podujatie prinieslo sprievodné prezentačné a športové aktivity ako aj univerzitný hokejový zápas UMB Hockey team vs. Shields Olomouc.

Podujatie organizovali ZŠ M. R. Štefánika Lučenec a HC Lučenec ako spoločnú aktivitu, ktorú sme chalanom pripravili aj ako odmenu. Chlapcov sprevádzal kondičný tréner a pedagóg ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci Mgr. Marek Pentka. Ďakujeme aj rodičom, ktorí sa podujatia zúčastnili.