Dôležité informácie výkonného výboru

Vážení rodičia!

Výkonný výbor prejednával ďalšie pôsobenie trénera starších žiakov, p. P. Jablonského a trénera dorastu, p. M. Galla, v HC Lučenec. Na základe vážnych dôvodov a po dôkladnom zvážení sa výkonný výbor rozhodol na ukončení spolupráce s obidvoma trénermi k 31.12.2017.

Zápisnice zo zasadnutí výboru:

Zápisnica zo zasadnutia výboru 19.12.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru 26.12.2017

Od 1.1.2018 do konca sezóny dochádza k personálnym zmenám na postoch trénerov:

Trénerom starších žiakov bude Ing. Dušan Macoszek.

Trénerom dorastu bude p. Vladimír Lipiansky.

Tréningový a zápasový proces prebieha podľa rozpisu na 1.týždeň. Rozpis na týždeň 1.týždeň