Korčuliarske výcviky pre deti materských škôl

V sezóne 2017/2018 poskytuje ZŠ M. R. Štefánika Lučenec v spolupráci s HC Lučenec možnosť realizácie korčuliarskych výcvikov pre deti z materských škôl v Lučenci. V novembri 2017 až január 2018 absolvovali korčuliarsky výcvik detičky z MŠ Partizánska. Ich trénermi boli Mgr. Lukáš Plešavský, Mgr. Zuzana Fungáčová a Mgr. Marek Pentka.

V mesiacoch január až marec 2018 absolvujú korčuliarsky výcvik deti v 2. turnusoch: 1. turnus spoločne ZŠ s MŠ Ul. Bratrícka Opatová, MŠ Rúbanisko I, MŠ DSA a 2. turnus spoločne MŠ Štefánika a MŠ Dr. Herza. Ich trénermi budú pedagógovia ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci: Mgr. Marek Pentka, Mgr. Zuzana Fungáčová, Mgr. Stanislav Polomský a tréneri a spolupracovníci HC Lučenec: Mgr. Lukáš Plešavský, Mgr. Jakub Škantár a pán Jozef Vrabec.

Ďakujeme im za podporu rozvoja pohybových zručností na ľade u najmenších a vzájomnú spoluprácu škôly, klubu a materských škôl!