Prijímacie konanie do bežnej triedy so ŠPP – zameranie na ľadový hokej pre školský rok 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vyhlasuje prijímacie konanie pre žiakov 4. ročníka do 5. ročníka bežnej triedy so športovou prípravou – zameranie na ľadový hokej pre školský rok 2019/2020.

Podmienky pre účasť na prijímacom konaní

1.Prihláška do bežnej triedy so ŠPP, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, súhlas zákonného zástupcu (súčasť prihlášky), súhlas so spracovaním osobných údajov (súčasť prihlášky)

2.Úspešné zvládnutie všeobecno – motorických testov a špeciálnych výkonostných testov

3.Po úspešnom zvládnutí prvých dvoch častí nasleduje psychodiagnostické vyšetrenie CPPPaP a odporučenie od telovýchovného lekára pre deti a dorast po komplexnom vyšetrení (zabezpečuje škola)

Termíny:

Rodičovské združenie

15.1.2019           Zimný štadión Lučenec

Všeobecno – motorické výkonostné testy:

20.2.2019 (streda), 14.00 hod. ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, telocvičňa

V tento termín priniesť vyplnenú prihlášku a potvrdenie od pediatra, v prihláške je potrebné vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov Prihláška do bežnej triedy so ŠPP pre školský rok 2019_2020.docx

Špeciálne výkonostné testy:

27.2.2019 (streda), 13.30 hod. , Zimný štadión Lučenec

Psychodiagnostické vyšetrenie:

13.3.2019 (streda), ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

Vyšetrenie u telovýchovnej lekárky: podľa upresnenia v marci 2019

Organizačné pokyny:

Dieťa sprevádza zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a vhodnú obuv do telocvične, výstroj, korčule na zimný štadión.

Kontakt: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, zsstefanikalc.edupage.org, riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

http://www.zsstefanikalc.edupage.org

Za HC Lučenec: Mgr. Lukáš Plešavský, 0905526942