Akcia „Deti na hokej“ spojená s odovzdaním ihriska

Lučenec V sobotu 30. novembra sa na Zimnom štadióne v Lučenci konala akcia pre všetky deti z Lučenca a okolia vo veku 5 až 10 rokov. Podujatie bolo organizované Hokejovým klubom Lučenec v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja a otváral ho mestský poslanec Mgr. Branislav Hrdlička, ktorý tiež v minulosti obliekal hokejovú výstroj a zodral niekoľko párov korčúľ na našom štadióne. Pán poslanec tiež prestrihol pásku a symbolicky odovzdal do užívania novovybudovanú streleckú zónu s umelou ľadovou plochou v priestoroch štadióna, ktorá bude slúžiť na zdokonaľovanie streľby s pukom a iných hokejových zručností detí. Na financovaní projektu streleckej plochy sa okrem klubu HC Lučenec podieľal aj Slovenský zväz ľadového hokeja a MŠVVaŠ SR za čo im patrí veľká vďaka.

Na ľade sa chlapci a dievčatá mohli dosýta vyšantiť pri rôznych stanovištiach a spoločnosť im robil aj maskot Macejko. Deti zdolávali rôzne prekážky, vyskúšali si prácu s hokejkou a mohli sa zoznámiť s rovesníkmi z klubu, ktorí im ukázali, čo sa už na tréningoch naučili. Niektoré deti si zaslúžia pochvalu za to, že sa odhodlali a urobili prvé „kroky“ na ľade, ale vďaka patrí aj všetkým zúčastneným deťom a rodičom. Domov si odnášali okrem malej, vecnej pozornosti aj kopec pekných zážitkov zo športového popoludnia.

Ak ste s deťmi nestihli túto akciu, nevadí, druhé kolo bude prebiehať po Novom roku, dňa 12.1.2020, kde ste všetci pozvaní.