Členské poplatky

Členské poplatky v sezóne 2019/2020

 

Kategória predprípravka/prípravka 120€/ročne

(do 15.9 – 30€, do 15.10 – 30€, do 15.11 – 30€, do 15.12 – 30€)

V prípade nových hráčov PP, títo majú odpustený poplatok za prvý mesiac v ktorom začínajú a členské môžu uhrádzať aj mesačne (15 € mesačne) počas ich prvej sezóny.

Kategória 5./6. ročník 320€/ročne

(do 15.9 – 80€, do 15.10 – 80€, do 15.11 – 80€, do 15.12 – 80€)

Kategória 7./8. ročník 320€/ročne

(do 15.9 – 80€, do 15.10 – 80€, do 15.11 – 80€, do 15.12 – 80€)

Kategória dorast 370€/ročne

(do 15.9 – 100€, do 15.10 – 90€, do 15.11 – 90€, do 15.12 – 90€)

Poplatky v sezóne 2019/2020 neplatia vedúci družstiev.

Kmeňovým hráčom a hráčom, ktorí uhradia členský poplatok v plnej výške do 15.9.2019 sa bude uhrádzať ubytovanie a strava z prostriedkov HC Lučenec.

 

 • Hráči, ktorí majú striedavý štart a zúčastňujú sa tréningov HC Lučenec (plná suma pre ich kategóriu).
 • Hráči, ktorí majú striedavý štart a nezúčastňujú sa tréningov HC Lučenec 150 €.
 • Hráči, ktorí majú podpísané hosťovanie a nezúčastňujú sa tréningov HC Lučenec – dohoda s HC Lučenec
 • Hráči, ktorí majú podpísané hosťovanie a zúčastňujú sa tréningov HC Lučenec – dohoda s HC Lučenec.

Poplatky je potrebné uhradiť  na účet klubu SK7909000000000059331250.

V prípade úhrady bankovým prevodom poprosíme do poznámky uviesť: kategóriu, priezvisko a meno hráča a sezónu! (napr. PP_Mrkvička Janko_2019/2020)

V prípade otázok ohľadom poplatkov kontaktovať vedenie klubu telefonicky alebo e-mailom.

Poplatky

 • Poplatky uhrádza zákonný zástupca v požadovanej výške na účet klubu alebo v hotovosti.
 • Poplatky platia aj hosťujúci hráči.
 • Poplatky neplatia vedúci družstiev.
 • V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže výkonný výbor schváliť zníženie výšky ročného poplatku.
 • V prípade, ak zákonný zástupca neuhradí poplatok, neumožní tréner hráčovi hrať na zápasoch.
 • Úhrady poplatkov budú zverejnené na vývesných tabuliach na zimnom štadióne.
 • Klub uhrádza z poplatkov – platy trénerov, časomieru, lekársku službu, faktúry za autobusy, platby pre SZĽH v súvislosti s agendou, materiálne požiadavky (puky, tréningové dresy, doplnenie lekárničiek a pod.) a pod.
 • Zákonní zástupcovia uhrádzajú – stravné, ubytovanie

ĎAKUJEME!