Korčuliarske výcviky

HC Lučenec v spolupráci so ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci ponúka materským a základným školám možnosť realizovať korčuliarske výcviky. V prípade záujmu je nás potrebné kontaktovať na hockeyclublc@gmail.com.