Letná príprava

Rok 2019

  • PP

Pondelok 16:30 – 17:30 h (telocvičňa)
Streda 16:30 – 17:30 h (areál ZŠ Štefánika)
Zároveň sa nevylučuje predĺženie tréningu cca 15 min.
Tréningový proces začína 06.05.2019, po tréningu rodičovské združenie
Tréneri prípravy mimo ľadu Imrovič Róbert, Škantár Jakub
  • Trieda 5., 4., 3.

Pondelok až Štvrtok o 14:00 ZŠ MRŠ (4-krát/ týždeň)
Začiatok 7.5.2019, po tréningu rodičovské združenie
Hlavný tréner prípravy mimo ľadu: Ladislav Majerčík
  • pre 6 HT, 7HT a starší:

Pondelok 6:00 posilňovňa,
Utorok ŠPP , 15:00 ihrisko
Streda 14:30 ihrisko
Štvrtok 7:05 ihrisko, 14:30 ihrisko
Piatok 6:00 posilňovňa, 13:15 Ľadovo
Tréningový proces začína
30.4.2019 o 15:00, po tréningu rodičovské združenie
Hlavný tréner prípravy mimo ľadu Marek Pentka

Rok 2018

PREDPRÍPRAVKA

Tréner letnej prípravy: Mgr. Lukáš Plešavský, lukas.plesavsky@gmail.com, 0905526942
Začiatok: 2.5.2018, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
Tréningy:
Streda: 16:15 – 17:30, ZŠ MRŠ* vonkajšie ihrisko
Štvrtok: 16:30 – 17:45, ZŠ MRŠ* telocvičňa
Priniesť:
Streda -obuv a oblečenie na tréning v telocvični/na ihrisku, hokejka, rukavice, golfová loptička (prípadne podľa pokynov trénera)
Štvrtok – obuv a oblečenie na tréning v telocvični/na ihrisku, švihadlo

 

Rok 2017

PREDPRÍPRAVKA

Tréner letnej prípravy: Mgr. Ján Rešovský
Kontakt: resovsky.jan@gmail.com
Rozpis letnej prípravy:
Začiatok: 2.5.2017, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
Utorok: 17:00 – 18:30, ZŠ MRŠ*
Štvrtok: 17:00 – 18:30, ZŠ MRŠ*
Informácie k letnej príprave:
1.      Na začiatku letnej prípravy budú realizované stretnutia s rodičmi.
2.      Výbor HC Lučenec na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 rozhodol, že letná príprava bude spoplatnená nasledovne:
škôlkári – 3. ročník: 5€/mesačne, 4.ročník – dorast: 10€/mesačne
Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti trénerom alebo vložiť na účet klubu IBAN:SK7909000000000059331250

PRÍPRAVKA A MLADŠÍ ŽIACI (2. – 5. ročník)

Tréner letnej prípravy: Mgr. Lukáš Plešavský, lukas.plesavsky@gmail.com, 0905526942
Rozpis letnej prípravy:
Začiatok: 9.5.2017, 15.00, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
9.5.2017 po tréningu je naplánované stretnutie s rodičmi;
ŠPP prebieha podľa platného rozvrhu hodín.
Pondelok: voľno
Utorok: 7.05 ŠPP, 15.00 -16.30 ZŠ MRŠ*
Streda: 15.00 – 16.30, Zimný štadión**
Štvrtok: 14.00 -15.30 ZŠ MRŠ*
Piatok: 7.05 ŠPP ZŠ MRŠ*
Priniesť:
*obuv a oblečenie na tréning v telocvični/na ihrisku, švihadlo
**hokejka, rukavice, golfová loptička (prípadne podľa pokynov trénera)
Informácie k letnej príprave:
1.Na začiatku letnej prípravy budú realizované stretnutia s rodičmi.
2.Tréneri sú oboznámení s výsledkami vyšetrení žiakov ŠHT u telovýchovnej lekárky MUDr. Gáfrikovej, tieto výsledky obdržia rodičia na stretnutí s rodičmi.
3.Rodičia žiakov 4. ročníka budú oboznamení aj s výsledkami psychodiagnostického vyšetrenia CPPPaP v rámci prijímacieho konania do bežnej triedy so ŠPP pre školský rok 2017/2018 ZŠ M. R. Štefánika Lučenec.
4.Výbor HC Lučenec na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 rozhodol, že letná príprava bude spoplatnená nasledovne:
škôlkári – 3. ročník: 5€/mesačne
4.ročník – dorast: 10€/mesačne
Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti trénerom alebo vložiť na účet klubu IBAN:SK7909000000000059331250 ĎAKUJEME!

STARŠÍ ŽIACI – 6. – 7. ročník

Tréner letnej prípravy: Mgr. Jakub Škantár, jakubskantar@gmail.com
Rozpis letnej prípravy:
Utorok: 15:00 – 16:30, ZŠ MRŠ*
Streda: 15:00 – 16:30, ZŠ MRŠ*/Zimný štadión
Piatok: 14:00 – 15:30, ZŠ MRŠ*
Priniesť: *obuv a oblečenie na tréning v telocvični/na ihrisku, švihadlo, **hokejka, rukavice, golfová loptička (prípadne podľa pokynov trénera)
Informácie k letnej príprave:
  1. Na začiatku letnej prípravy budú realizované stretnutia s rodičmi.
  2. Tréneri sú oboznámení s výsledkami vyšetrení žiakov ŠHT u telovýchovnej lekárky MUDr. Gáfrikovej, tieto výsledky obdržia rodičia na stretnutí s rodičmi.
  3. Výbor HC Lučenec na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 rozhodol, že letná príprava bude spoplatnená nasledovne:
škôlkári – 3. ročník: 5€/mesačne
4.ročník – dorast: 10€/mesačne
Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti trénerom alebo vložiť na účet klubu IBAN:SK7909000000000059331250

DORAST – 8. ročník – ˃

Tréner letnej prípravy: Mgr. Marek Pentka, judozv@gmail.com, 0917923166
Rozpis letnej prípravy:
Začiatok letnej prípravy: 2.5.2017, 14.30, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
ŠPP pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ M.R.Štefánika prebieha podľa platného rozvrhu.
Pondelok: 14.30 – 15.45, multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/ priehrada
Utorok: 14.30 – 15.45, multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/ priehrada
Streda: voľno
Štvrtok: 14.30 – 15.45, Multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/priehrada
Piatok: 14.30 – 15.45, Multifunkčné ihrisko ZŠ MRŠ/ park/priehrada
Ciele kondičných tréningov: kondičná príprava, práca na rýchlosti a frekvencii, práca na dynamike a na sile horných končatín a dolných končatín, práca na psychike hráčov.
Doplňujúce Informácie k letnej príprave:
1. Na začiatku letnej prípravy budú realizované stretnutia s rodičmi.
2. Tréneri sú oboznámení s výsledkami vyšetrení žiakov ŠHT u telovýchovnej lekárky MUDr. Gáfrikovej, tieto výsledky obdržia rodičia na stretnutí s rodičmi.
3.     Výbor HC Lučenec na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 rozhodol, že letná príprava bude spoplatnená nasledovne:
škôlkári – 3. ročník: 5€/mesačne
4.ročník – dorast: 10€/mesačne
Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti trénerom alebo vložiť na účet klubu IBAN:SK7909000000000059331250 ĎAKUJEME!