Tréneri

tréneri prípravky: p. Majerčík, Mgr. Škantár, Ing. Imrovič, Mgr. Plešavský, J. Vrabec
tréner 5. a 6. ročníka: p. Majerčík

7. a 8. ročníka: Mgr. Plešavský,
tréner dorastu: p. Lipiansky
kondičný tréner: Mgr. Pentka