Tréneri

tréneri prípravky: Ing. Macoszek, Mgr. Škantár, Ing. Imrovič, Mgr. Plešavský, J. Vrabec
tréneri 5. a 6. ročníka/7. a 8. ročníka: Mgr. Plešavský, Ing. Macoszek
tréneri dorastu: p. Majerčík, p. Talpaš
kondičný tréner: Mgr. Pentka